A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8413228. látogatója

Budapest

2021. február 27.,

szombat


 

31. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
85/2021. (II. 27.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
1147
86/2021. (II. 27.) Korm. rendelet
Egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról
1147
87/2021. (II. 27.) Korm. rendelet
A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
1148
88/2021. (II. 27.) Korm. rendelet
A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
1149
89/2021. (II. 27.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről
1150
90/2021. (II. 27.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
1151
91/2021. (II. 27.) Korm. rendelet
A munkaerő-kölcsönzés egészségügyi szolgáltatókra irányadó veszélyhelyzeti szabályairól
1153
92/2021. (II. 27.) Korm. rendelet
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
1153
93/2021. (II. 27.) Korm. rendelet
A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról
1154
94/2021. (II. 27.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek az örökbefogadással összefüggő módosításáról
1154
95/2021. (II. 27.) Korm. rendelet
A szakképzéssel és a felnőttképzéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
1159
96/2021. (II. 27.) Korm. rendelet
A közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól szóló 302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról
1165
97/2021. (II. 27.) Korm. rendelet
Az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
1165
98/2021. (II. 27.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
1167
99/2021. (II. 27.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról
1168
100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet
A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról
1169
101/2021. (II. 27.) Korm. rendelet
A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló Korm. rendelet hatálybalépésével összefüggő módosításokról
1182
6/2021. (II. 27.) AM rendelet
Az agrárminiszter által adományozható díjakról és más elismerésekről
1186
8/2021. (II. 27.) HM rendelet
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet módosításáról
1196
1076/2021. (II. 27.) Korm. határozat
A koronavírus-világjárvány elleni védekezéssel kapcsolatos egyes kérdésekről
1209
1077/2021. (II. 27.) Korm. határozat
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2021. évi programstratégiájáról
1211
1078/2021. (II. 27.) Korm. határozat
A szabályozott piacra bevezetett értékpapírokra vonatkozó éves pénzügyi jelentés egységes elektronikus beszámolási formátumban való közzétételének feltételes halasztásáról
1215
1079/2021. (II. 27.) Korm. határozat
Egyes települési önkormányzatok fejlesztési és működési feladatainak támogatásáról, helyi önkormányzatokat érintő kormányhatározat módosításáról
1215
1080/2021. (II. 27.) Korm. határozat
Egyes víziközmű-beruházások megvalósításához szükséges kormányhatározatok módosításáról
1218
1081/2021. (II. 27.) Korm. határozat
A külpiaci mintafarm-hálózat létrehozásáról és az első ütemében megvalósítandó projektről
1220
1082/2021. (II. 27.) Korm. határozat
Egyes állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba adásáról
1221
1083/2021. (II. 27.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-világjárvány vállalkozásokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges további intézkedésekről
1222
1084/2021. (II. 27.) Korm. határozat
A kéményseprő-ipari szerv többletfeladatainak ellátásához kapcsolódó forrásbiztosításról
1224
9/2021. (II. 27.) ME határozat
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről
1225
1/2021. (II. 27.) IM határozat
A veszélyhelyzet idejére eső időközi választásokra, valamint az országos és helyi népszavazásokra vonatkozó átmeneti rendelkezésekről szóló 30/2021. (I. 29.) Korm. rendelet hatályvesztésének időpontjáról
1225

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.13.