A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2021. december 8.,

szerda


 

224. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2021. évi CXXVII. törvény
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2022. évi egységes költségvetéséről
10225
2021. évi CXXVIII. törvény
Az állatok védelme érdekében szükséges egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról
10229
2021. évi CXXIX. törvény
Egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú, valamint kapcsolódó törvények jogharmonizációs és egyéb célú módosításáról
10231
687/2021. (XII. 8.) Korm. rendelet
A kényszertörlési eljárás egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
10237
688/2021. (XII. 8.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a felnőttképzéssel összefüggő módosításáról
10238
689/2021. (XII. 8.) Korm. rendelet
A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről, valamint a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról
10241
690/2021. (XII. 8.) Korm. rendelet
A Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíjprogramról, valamint a Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíjprogram működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
10243
691/2021. (XII. 8.) Korm. rendelet
A látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról
10248
16/2021. (XII. 8.) MEKH rendelet
A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről szóló 13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérők telepítési pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról szóló 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet módosításáról
10249
9/2021. (XII. 8.) NMHH rendelet
A honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet módosításáról
10250
46/2021. (XII. 8.) AM rendelet
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 14/2021. (III. 25.) AM rendelet módosításáról
10253
24/2021. (XII. 8.) HM rendelet
A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról
10258
25/2021. (XII. 8.) HM rendelet
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról
10258
14/2021. (XII. 8.) PM rendelet
A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
10259
612/2021. (XII. 8.) KE határozat
Államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról
10262
613/2021. (XII. 8.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
10262
614/2021. (XII. 8.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
10263
615/2021. (XII. 8.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról
10263
1883/2021. (XII. 8.) Korm. határozat
A honvédelmi állomány béremeléséhez szükséges intézkedésekről
10264
1884/2021. (XII. 8.) Korm. határozat
A Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíjprogram végrehajtásához szükséges intézkedésekről
10264
1885/2021. (XII. 8.) Korm. határozat
A köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
10267
1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat
Címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat módosításáról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről
10267

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.