A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393849. látogatója

Budapest

2021.december 1.,

kedd


 

218. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
663/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szociális ágazatban foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról
9995
664/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos egyes intézkedésekről
9997
665/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet
Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó munkakörök bővítéséről
9998
666/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet
A katonai egészségügyi államigazgatási szerv, valamint a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok vonatkozásában a közegészségügyi-járványügyi feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 20/2018. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról
9999
667/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet
A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
9999
668/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet
A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról
10000
45/2021. (XII. 1.) AM rendelet
A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról
10001
16/2021. (XII. 1.) IM rendelet
A közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról
10006
1008/2021. (XII. 1.) AB Tü. határozat
Az Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat módosításáról
10008
30/2021. (XII. 1.) AB határozat
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 30. § (5) bekezdés második mondata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
10009
31/2021. (XII. 1.) AB határozat
A kábítószer fogalmának a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 459. § (1) bekezdés 18. pont a)–b) alpontjaiban való szabályozásával kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról
10015
1852/2021. (XII. 1.) Korm. határozat
A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet címrendi kiegészítéséről
10033
1853/2021. (XII. 1.) Korm. határozat
A székesfehérvári oktatásfejlesztés érdekében szükséges további támogatás biztosításáról, valamint a Magyarország Kormánya és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1383/2015. (VI. 12.) Korm. határozat módosításáról
10033
1854/2021. (XII. 1.) Korm. határozat
A KEHOP-1.4.0-15-2015-00002 azonosító számú („Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
10035
1855/2021. (XII. 1.) Korm. határozat
Az RSZTOP-2.1.2-21-2021-00001 azonosító számú („Hátrányos helyzetben élő óvodáskorú gyermekek támogatása az RSZTOP keretében” című) kiemelt projekt összköltségének növeléséről, valamint a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról
10037
1856/2021. (XII. 1.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről, valamint a TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00005 azonosító számú projekt belső költségátcsoportosításáról
10039
1857/2021. (XII. 1.) Korm. határozat
Egyes állami erdészeti társaságok támogatási kérelmének a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásaira történő benyújtásához való hozzájárulásról
10046
1858/2021. (XII. 1.) Korm. határozat
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
10047
1859/2021. (XII. 1.) Korm. határozat
A 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások kihelyezését végző pénzügyi közvetítők kiválasztását szolgáló nyílt közbeszerzési eljárás kiírásához szükséges döntésekről és a kihelyezhető forrásokról
10050
1860/2021. (XII. 1.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége közötti oktatási együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
10051
83/2021. (XII. 1.) ME határozat
A nemzetközi szerződések alapján működő Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság tagjának felmentéséről és új tagok kinevezéséről
10051

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.