A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8386980. látogatója

Budapest

2021. november 25.,

csütörtök


 

214. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
640/2021. (XI. 25.) Korm. rendelet
A bűnügyi vagyoni igényekkel összefüggő egyes eljárások, valamint a vagyonrendezési eljárás eltérő szabályairól
9739
641/2021. (XI. 25.) Korm. rendelet
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
9746
642/2021. (XI. 25.) Korm. rendelet
A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
9746
643/2021. (XI. 25.) Korm. rendelet
Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó intézmények körének bővítéséről
9747
644/2021. (XI. 25.) Korm. rendelet
A Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
9748
60/2021. (XI. 25.) MNB rendelet
A "Pilinszky János" ezüst emlékérme kibocsátásáról
9749
61/2021. (XI. 25.) MNB rendelet
A "Pilinszky János" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
9751
41/2021. (XI. 25.) BM rendelet
A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról
9753
14/2021. (XI. 25.) IM rendelet
Az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 4/2015. (III. 3.) IM rendelet módosításáról
9755
37/2021. (XI. 25.) KKM rendelet
Az Információs Hivatalban alkalmazandó egészségügyi szakdolgozói pótlékról
9756
1818/2021. (XI. 25.) Korm. határozat
A Nagyértékű gyógyszerfinanszírozási jogcímről történő kifizetések 2021. évi fedezetének biztosításáról
9759
1819/2021. (XI. 25.) Korm. határozat
A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2021. évi biztosításához szükséges fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
9762
1820/2021. (XI. 25.) Korm. határozat
A komplex közútfelújítási és -fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről
9764
1821/2021. (XI. 25.) Korm. határozat
Egyes felzárkózással és vízüggyel kapcsolatos kormányhatározatok módosításáról
9767
1822/2021. (XI. 25.) Korm. határozat
A taszári repülőtér hasznosításával összefüggő intézkedésekről
9769
1823/2021. (XI. 25.) Korm. határozat
A Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealapról szóló 1260/2020. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról
9769
1824/2021. (XI. 25.) Korm. határozat
A sárszentmihályi óvoda kivitelezéséhez szükséges forrás biztosításáról
9770
1825/2021. (XI. 25.) Korm. határozat
A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház beruházásának támogatásához szükséges forrás biztosításáról
9772
1826/2021. (XI. 25.) Korm. határozat
A Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
9772
1827/2021. (XI. 25.) Korm. határozat
Az illegális bevándorlással összefüggésben a Litván Köztársaságnak történő segítségnyújtásról
9773
80/2021. (XI. 25.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
9774
81/2021. (XI. 25.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Szingapúr Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
9774

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.26.