A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2021. november 10.,

szerda


 

203. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2021. évi CX. törvény
Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről
9270
2021. évi CXI. törvény
Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről
9271
2021. évi CXII. törvény
Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosításáról
9275
2021. évi CXIII. törvény
Egyes közjogi tárgyú törvények módosításáról
9276
2021. évi CXIV. törvény
Az atomenergia-felügyeleti szerv jogállásával összefüggésben egyes törvények módosításáról
9281
623/2021. (XI. 10.) Korm. rendelet
A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról
9293
36/2021. (XI. 10.) KKM rendelet
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjai végrehajtásában magyarországi közreműködő szervezet kijelöléséről szóló 34/2007. (XI. 17.) ÖTM rendelet módosításáról
9295
29/2021. (XI. 10.) AB határozat
A Budapest Környéki Törvényszék 2.Pf.20.248/2020/7. számú és a Váci Járásbíróság 2.P.21.128/2016/77. számú ítéletei alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
9296
1007/2021. (XI. 10.) AB Tü. határozat
Az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1004/2020. (IV. 30.) AB Tü. határozat módosításáról
9307
Knk.IV.40.645/2021/19. számú végzés
A Kúria végzése
9310
A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról
9321
1793/2021. (XI. 10.) Korm. határozat
A Török Köztársaság részére történő COVID–19 vakcina adományozásáról
9322
77/2021. (XI. 10.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti ifjúsági együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
9322

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.