A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2021. október 29.,

péntek


 

198. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
600/2021. (X. 29.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogok érvényesítése érdekében kijelölt nemzeti kapcsolattartó szerv kijelölésével összefüggő módosításáról
8896
601/2021. (X. 29.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
8897
602/2021. (X. 29.) Korm. rendelet
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
8900
603/2021. (X. 29.) Korm. rendelet
Az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról
8901
604/2021. (X. 29.) Korm. rendelet
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet és a 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról szóló 64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról
8902
6/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet
A bírósági végrehajtás szervezetéről
8906
7/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet
A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egyes feladatairól
8918
8/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet
A bírósági végrehajtói díjszabásról
8922
9/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet
Az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatok lefolytatásának részletes szabályairól
8929
10/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet
Az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról
8939
11/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet
A bírósági végrehajtói fegyelmi eljárásban közreműködő személyek részére járó költségtérítésről
8943
12/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet
Az önálló bírósági végrehajtó eljárásában alkalmazandó elektronikus kézbesítési rendszer működtetésének részletes szabályairól
8944
13/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet
Az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról
8953
14/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet
A felszámolók névjegyzékéről
8961
15/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet
A felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól
8972
16/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet
A felszámolót a zálogtárgy értékesítéséből, továbbá a követelésen alapuló zálogjog esetén a követelés behajtásából származó bevételből megillető díj elszámolásának szabályairól
8977
17/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet
A felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyek kötelező szakmai továbbképzésének szabályairól
8977
18/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet
A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezés és ellenőrzés egyes szabályairól
8980
19/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet
A személyi megfelelőség megállapítására és meghosszabbítására vonatkozó eljárási szabályokról
8984
20/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet
Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról
8986
12/2021. (X. 29.) MvM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról
9027
41/2021. (X. 29.) AM rendelet
A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, valamint a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet módosításáról
9035
46/2021. (X. 29.) EMMI rendelet
A kollegiális védőnői mentorrendszer működésével összefüggő rendeletek módosításáról
9036
559/2021. (X. 29.) KE határozat
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke megbízatása megszűnésének megállapításáról
9039
560/2021. (X. 29.) KE határozat
A bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről
9039
1766/2021. (X. 29.) Korm. határozat
A Nemzeti Akkumulátor Iparági Stratégia 2030 elfogadásáról
9040
1767/2021. (X. 29.) Korm. határozat
A Nemzeti e-Egészségügyi Kapcsolattartó Ponttal összefüggő feladatokkal kapcsolatos egyes intézkedésekről
9040
1768/2021. (X. 29.) Korm. határozat
Az országos szúnyoggyérítési program végrehajtásához szükséges intézkedésekről
9041
1769/2021. (X. 29.) Korm. határozat
Az űrkutatási együttműködést célzó stratégiai együttműködési megállapodások megkötéséről
9041
1770/2021. (X. 29.) Korm. határozat
Az Országos Vadgazdálkodási Tanácsról, valamint a területi vadgazdálkodási tanácsokról szóló 1380/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosításáról és a Higiéniai Munkacsoportról szóló 1373/2013. (VI. 27.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
9041
1771/2021. (X. 29.) Korm. határozat
A Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1837/2015. (XI. 24.) Korm. határozat, valamint az Országos Villamos Teherelosztó ingatlan revitalizációjáról, a Magyar Nemzeti Levéltár főépületének felújításáról és északnyugati szárnyának rekonstrukciójáról szóló 1990/2020. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról
9043
1772/2021. (X. 29.) Korm. határozat
Az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú („Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” című) kiemelt projektben új konzorciumi tag bevonásáról, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
9044
1773/2021. (X. 29.) Korm. határozat
Az EFOP-2.4.1-16-2017-00080 azonosító számú („Lakhatási célú beruházások megvalósítása Sárosdon” című) projekt támogatásának növeléséről
9044
1774/2021. (X. 29.) Korm. határozat
Az EFOP-2.4.1-16-2017-00100 azonosító számú („Szegregált élethelyzetek felszámolását szolgáló infrastrukturális fejlesztések Somogyváron” című) projekt támogatásának növeléséről
9046
1775/2021. (X. 29.) Korm. határozat
Az EFOP-4.1.6-16 azonosító jelű („A köznevelés támogató szerepének erősítése” című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről
9048
1776/2021. (X. 29.) Korm. határozat
Az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosító számú („Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára” című) kiemelt projekt összköltségének növeléséről, valamint a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról
9050
70/2021. (X. 29.) ME határozat
Főiskolai rektor megbízásáról
9052

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.