A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2021. október 21.,

csütörtök


 

194. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2021. évi CIV. törvény
A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosításáról
8730
43/2021. (X. 21.) MNB rendelet
A „Cziffra György” ezüst emlékérme kibocsátásáról
8732
44/2021. (X. 21.) MNB rendelet
A „Cziffra György” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
8734
4/2021. (X. 21.) SZTFH rendelet
A játékkaszinót, kártyatermet működtetők, távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot és online kaszinójátékot szervezők részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól
8736
5/2021. (X. 21.) SZTFH rendelet
A felelős játékszervezés részletes szabályairól
8743
38/2021. (X. 21.) AM rendelet
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról
8752
39/2021. (X. 21.) AM rendelet
A 2021. évi átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegeinek megállapításáról
8752
544/2021. (X. 21.) KE határozat
Vezérőrnagy szolgálati jogviszonyának megszüntetéséről
8755
545/2021. (X. 21.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
8755
546/2021. (X. 21.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
8756
547/2021. (X. 21.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
8762

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.