A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2021. október 14.,

csütörtök


 

191. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
584/2021. (X. 14.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a 14. életévét be nem töltött kiskorú számára a szálláshely-szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos okmány bemutatási kötelezettség alóli mentesítésről
8613
585/2021. (X. 14.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról
8613
586/2021. (X. 14.) Korm. rendelet
A Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseivel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
8614
587/2021. (X. 14.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
8619
2/2021. (X. 14.) SZTFH rendelet
A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezése során lefolytatott eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint a díjak beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól
8621
36/2021. (X. 14.) AM rendelet
A 2021. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról
8622
37/2021. (X. 14.) AM rendelet
A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról
8624
35/2021. (X. 14.) BM rendelet
Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet, valamint a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet módosításáról
8627
11/2021. (X. 14.) IM rendelet
A központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól szóló 15/2020. (XII. 3.) IM rendelet módosításáról
8654
52/2021. (X. 14.) ITM rendelet
A földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló 13/2015. (III. 31.) NFM rendelet módosításáról
8657
520/2021. (X. 14.) KE határozat
Kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról
8658
521/2021. (X. 14.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
8658
522/2021. (X. 14.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
8659
523/2021. (X. 14.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
8659
524/2021. (X. 14.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
8660
525/2021. (X. 14.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
8660
526/2021. (X. 14.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
8661
527/2021. (X. 14.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
8661
528/2021. (X. 14.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
8662
529/2021. (X. 14.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
8662
530/2021. (X. 14.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
8663
531/2021. (X. 14.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
8663
532/2021. (X. 14.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
8664
1731/2021. (X. 14.) Korm. határozat
Kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
8664
1732/2021. (X. 14.) Korm. határozat
A 2021–2027 közötti időszakban a Belső Biztonsági Alap Plusz Program elfogadásáról
8665
1733/2021. (X. 14.) Korm. határozat
A 2021–2027 közötti időszakban a Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszköz Plusz Program elfogadásáról
8665
1734/2021. (X. 14.) Korm. határozat
Az Állami Egészségügyi Tartalék raktárkapacitásának fejlesztésével összefüggő egyes intézkedésekről
8666
1735/2021. (X. 14.) Korm. határozat
A 2021. évre vonatkozó szezonális influenza elleni oltóanyag beszerzéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
8667
1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat
A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról
8668
1737/2021. (X. 14.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2021. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
8674

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.