A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2021. február 5.,

péntek


 

18. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
45/2021. (II. 5.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról
489
46/2021. (II. 5.) Korm. rendelet
A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér, valamint egyes szociális ellátások megállapításával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról
490
47/2021. (II. 5.) Korm. rendelet
Egyes gazdaságfejlesztési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
491
48/2021. (II. 5.) Korm. rendelet
Egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról
496
49/2021. (II. 5.) Korm. rendelet
A Közszolgálati Döntőbizottságról szóló 69/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet módosításáról
497
50/2021. (II. 5.) Korm. rendelet
Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
499
51/2021. (II. 5.) Korm. rendelet
A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 150/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet módosításáról
500
1/2021. (II. 5.) NMHH rendelet
A rádióberendezésekről szóló 2/2017. (I. 17.) NMHH rendelet módosításáról
501
1/2021. (II. 5.) AM rendelet
Az Aggtelek-Rudabánya-Szendrői hegység földtani alapszelvényeinek védetté nyilvánításáról szóló 13/1991. (XII. 24.) KTM rendelet, valamint a földtani alapszelvények és földtani képződmények védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelési tervéről szóló 55/2015. (IX. 18.) FM rendelet módosításáról
502
3/2021. (II. 5.) BM rendelet
A gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 40/2018. (XII. 4.) EMMI rendelet módosításáról
513
5/2021. (II. 5.) EMMI rendelet
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról
514
6/2021. (II. 5.) ITM rendelet
A távoli pilóták képzését és vizsgáztatását végző szervezetek kijelöléséről, a távoli pilóták képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól, valamint a vizsgán való részvétel díjáról
515
7/2021. (II. 5.) ITM rendelet
A légiközlekedéssel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
519
3/2021. (II. 5.) KKM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendeletnek a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény címrendi felépítésével összefüggő módosításáról
523
2/2021. KJE határozat
A Kúria jogegységi határozata
541
Köf.5030/2020/5. határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
548
46/2021. (II. 5.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
555
47/2021. (II. 5.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
555
48/2021. (II. 5.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
556
49/2021. (II. 5.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
556
50/2021. (II. 5.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
557
1027/2021. (II. 5.) Korm. határozat
A közbeszerzések hatékonyságának javítása érdekében szükséges intézkedésekről
557
1028/2021. (II. 5.) Korm. határozat
A Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról
558
1029/2021. (II. 5.) Korm. határozat
A Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékos program folytatásához szükséges források biztosításáról
560
1030/2021. (II. 5.) Korm. határozat
Az „Álmok Álmodói – Világraszóló magyarok 2.0” kiállítás megrendezésének támogatásáról
562
1031/2021. (II. 5.) Korm. határozat
A Siemens Energy Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
562
1032/2021. (II. 5.) Korm. határozat
A csíksomlyói tűzvész károsultjai között a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében egészségügyi készlet biztosításáról
563
1033/2021. (II. 5.) Korm. határozat
Az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű („Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről
564
1034/2021. (II. 5.) Korm. határozat
Az EFOP-2.4.1-16-2017-00088 azonosító számú („Esély Bérbaltavárnak” című) projekt összköltségének növeléséről
566
1035/2021. (II. 5.) Korm. határozat
A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja megvalósításának előkészítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1371/2019. (VI. 25.) Korm. határozat módosításáról
568
1036/2021. (II. 5.) Korm. határozat
Egyes települések kiemelt társadalmi igényeken alapuló szennyvíz-elvezetési és -tisztítási fejlesztéseinek finanszírozhatóságáról
569
1037/2021. (II. 5.) Korm. határozat
A Gazdaság-újraindítási Akciótervről
571
1038/2021. (II. 5.) Korm. határozat
A Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsönről
573

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.