A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394181. látogatója

Budapest

2021. szeptember 28.,

kedd


 

176. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
547/2021. (IX. 28.) Korm. rendelet
Az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítési határidejére, valamint az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóság ellenőrzési tevékenységének megindítási határidejére vonatkozó, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó eltérő szabályokról
8191
548/2021. (IX. 28.) Korm. rendelet
A gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról
8192
549/2021. (IX. 28.) Korm. rendelet
Az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól szóló 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
8192
550/2021. (IX. 28.) Korm. rendelet
A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról
8193
551/2021. (IX. 28.) Korm. rendelet
Az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
8193
552/2021. (IX. 28.) Korm. rendelet
A sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról
8194
553/2021. (IX. 28.) Korm. rendelet
A kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai eseményekről és az azokhoz kapcsolódó költségvetési támogatásokról szóló 565/2020. (XII. 8.) Korm. rendelet módosításáról
8196
42/2021. (IX. 28.) EMMI rendelet
Az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról
8197
43/2021. (IX. 28.) EMMI rendelet
Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról
8201
Köf.5017/2021/6. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
8202
23/2021. (IX. 28.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
8208
24/2021. (IX. 28.) OGY határozat
Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
8208
1660/2021. (IX. 28.) Korm. határozat
COVID–19 vakcina Szlovén Köztársaság részére adásvétellel történő értékesítéséről
8209
1661/2021. (IX. 28.) Korm. határozat
COVID–19 vakcina Thaiföldi Királyság részére adásvétellel történő értékesítéséről
8209
1662/2021. (IX. 28.) Korm. határozat
A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok létszámának az örökbefogadásokkal összefüggő fejlesztéséről
8210
1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat
A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá előirányzat-túllépés és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről
8212
1664/2021. (IX. 28.) Korm. határozat
Egyes gazdaságvédelmi célú források átcsoportosításának első üteméről és a 2022. év során történő biztosításáról
8222
1665/2021. (IX. 28.) Korm. határozat
A veszélyeztetett, üldöztetést és szükséget szenvedő keresztény közösségek megsegítését, szülőföldön maradását elősegítő projektek Hungary Helps Program keretében történő támogatásáról
8225
1666/2021. (IX. 28.) Korm. határozat
Egyes kiemelt nagyberuházások megelőző feltárásaihoz szükséges forrás biztosításáról
8225
1667/2021. (IX. 28.) Korm. határozat
A Páty települést érintő közúti beruházásokkal kapcsolatos intézkedésekről
8228
1668/2021. (IX. 28.) Korm. határozat
A térségi közúti beruházásokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról
8229
1669/2021. (IX. 28.) Korm. határozat
A Veszprémi Főegyházmegye keszthelyi infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról
8229
1670/2021. (IX. 28.) Korm. határozat
Az Adatváltozás-kezelési Szolgáltatás bevezetéséről szóló 1795/2020. (XI. 13.) Korm. határozat módosításáról
8230
1671/2021. (IX. 28.) Korm. határozat
A Sukoró község közigazgatási területén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról, valamint a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia új helyszínen történő megvalósításáról, valamint a beruházás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1584/2020. (IX. 11.) Korm. határozat módosításáról
8230
1672/2021. (IX. 28.) Korm. határozat
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Katari Állam közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
8231
1673/2021. (IX. 28.) Korm. határozat
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az Örmény Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
8231
1674/2021. (IX. 28.) Korm. határozat
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
8232
2/2021. (IX. 28.) EMMI határozat
Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény 10. § (16) bekezdése szerinti rendelkezések hatálybalépéséről
8232

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.15.