A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394169. látogatója

Budapest

2021. szeptember 24.,

péntek


 

175. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
540/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági és ügyészségi szervezeti és jogállási törvények egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról
8149
541/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet
Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a családok támogatásaival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről
8152
542/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
8154
543/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénynek a veszélyhelyzet idején történő eltérő alkalmazásáról
8161
544/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet
A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról
8161
545/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet
A sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról
8162
546/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról és a Magyar Nemzeti Bank központi épülete felújítására, fejlesztésére irányuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
8165
38/2021. (IX. 24.) MNB rendelet
Az „Egy a Természettel – Vadászati és Természeti Világkiállítás” ezüst emlékérme kibocsátásáról
8168
39/2021. (IX. 24.) MNB rendelet
Az „Egy a Természettel – Vadászati és Természeti Világkiállítás” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
8170
8/2021. (IX. 24.) NMHH rendelet
A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetekről szóló 12/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet módosításáról
8172
493/2021. (IX. 24.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
8174
494/2021. (IX. 24.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
8175
495/2021. (IX. 24.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
8175
496/2021. (IX. 24.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
8176
1656/2021. (IX. 24.) Korm. határozat
Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás jogcím és az Összevont szakellátás jogcím 2021. és 2022. évi előirányzatainak megemeléséről
8176
1657/2021. (IX. 24.) Korm. határozat
A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelye előkészítéséhez és a megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről
8179
1658/2021. (IX. 24.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósuló Előzetes Integrált Területi Programok jóváhagyásáról
8180
1659/2021. (IX. 24.) Korm. határozat
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról
8186

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.15.