A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2021. szeptember 14.,

kedd


 

169. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
526/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
7981
527/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet
A kórházparancsnoki és intézményparancsnoki feladatok ellátásának szüneteléséről szóló 367/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
7981
528/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet
Az augusztus 20-i állami ünnep, valamint egyes nemzetközi rendezvények megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról szóló 457/2021. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosításáról
7982
529/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet
A családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében a veszélyhelyzettel összefüggő egyes eltérő rendelkezésekről
7983
530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet
A családok támogatásaival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
7984
531/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet
Az önköltséges képzésre történő átsorolásról
7996
532/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet
Egyes egészségügyi intézkedésekről
7997
533/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendeletnek az egyes harmadik országbeli állampolgárok és azok közeli hozzátartozói ideiglenes magyarországi ellátásával kapcsolatos módosításáról
7998
534/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
7999
535/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet
A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/20¹18. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról
8000
47/2021. (IX. 14.) ITM rendelet
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter által adományozható elismerésekről és egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2020. (II. 17.) ITM rendelet módosításáról
8001
1631/2021. (IX. 14.) Korm. határozat
A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál indított külkereskedelmi szakemberképzésről
8002
1632/2021. (IX. 14.) Korm. határozat
A Magyar Falu Program 2021. évi végrehajtásához kapcsolódó kincstári lebonyolítói díj biztosítása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról
8002
1633/2021. (IX. 14.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről szóló 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat módosításáról
8004
1634/2021. (IX. 14.) Korm. határozat
A Gödöllői Városi és Térségi Uszoda üzemeltetéséhez szükséges források biztosításáról, valamint a gödöllői jégcsarnok beruházás előkészítésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről
8004
1635/2021. (IX. 14.) Korm. határozat
A Siófoki Bányász Sportegyesület fejlesztési programja megvalósításához szükséges forrás biztosításáról
8006
1636/2021. (IX. 14.) Korm. határozat
A tatabányai egykori bányakórház katolikus gimnáziummá fejlesztésének folytatásához szükséges forrás átcsoportosításáról
8008

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.