A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8386978. látogatója

Budapest

2021. augusztus 2.,

hétfő


 

146. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
23/2021. (VIII. 2.) MNB rendelet
A forint bevezetésének 75. évfordulója alkalmából 5 forintos címletű érmék kibocsátásáról
6808
13/2021. (VIII. 2.) NVTNM rendelet
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
6810
1527/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat
Az Európai Bizottság 2021. évi jogállamisági jelentéséről
6811
1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat
A központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról
6812
1529/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
6819
1530/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat
A Szigetszentmiklós, Bucka városrészben építendő új református általános iskola építésének előkészítéséhez szükséges támogatásról
6821
1531/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat
A „V0” Budapestet délről elkerülő teherforgalmi vasútvonal előkészítéséről szóló 2056/2020. (XII. 30.) Korm. határozat módosításáról
6822
1532/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat
A KEHOP-2.1.3-15-2016-00015 azonosító számú, „Zimány Ivóvízminőség-javító Program” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
6823
1533/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat
A KEHOP-5.2.2-16-2017-00111 azonosító számú, „Óbudai Egyetem energetikai fejlesztése” című és a KEHOP-5.2.2-16-2016-00101 azonosító számú, „Budapesti Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról
6825
1534/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
6828
43/2021. (VIII. 2.) ME határozat
Főiskolai rektor felmentéséről
6831
44/2021. (VIII. 2.) ME határozat
Főiskolai rektor megbízásáról
6831
45/2021. (VIII. 2.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmények kancellárjai megbízásának visszavonásáról
6831

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.26.