A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2021. július 21.,

szerda


 

138. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
11/2021. (VII. 21.) NVTNM rendelet
Az URBS PRO PATIENTE Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
6420
24/2021. (VII. 21.) AB határozat
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 187. § (1) bekezdés b) pontjával kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról
6421
2/2021. BJE határozat
A Kúria büntető jogegységi határozata
6434
7/2021. PJE határozat
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerződésátruházási szabályainak érvényesüléséről
6443
1493/2021. (VII. 21.) Korm. határozat
A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja tornacsarnokának megépítéséhez és a kapcsolódó beruházásokhoz szükséges támogatásról
6456

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.