A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394032. látogatója

Budapest

2021. július 8.,

csütörtök


 

130. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet
A gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről
6044
403/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet
A gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről
6048
404/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet
A gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról
6053
405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról
6054
406/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény eltérő alkalmazásáról
6055
407/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról
6056
408/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet
A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
6062
409/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény egyes szabályainak veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról
6062
410/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény eltérő alkalmazásáról
6063
6/2021. (VII. 8.) NMHH rendelet
Egyes elektronikus hírközlési tárgyú NMHH rendeletek módosításáról
6065
Köf.5014/2021/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
6068
Köf.5016/2021/10. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
6072
1450/2021. (VII. 8.) Korm. határozat
Az újraindítási hiteltermékekhez kapcsolódó közjegyzői eljárások egyszerűsítéséről és a kapcsolódó díjtételek csökkentéséről
6077
1451/2021. (VII. 8.) Korm. határozat
A gazdaság újraindítása keretében a hazai vállalatok külpiaci szerepvállalásának növelését szolgáló intézkedésekről
6078
1452/2021. (VII. 8.) Korm. határozat
A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság által a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében az EXIM Zöld Finanszírozási Program támogatását szolgáló intézkedésekről
6078
1453/2021. (VII. 8.) Korm. határozat
Egyes építésgazdasági intézkedésekről
6079

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.