A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8386978. látogatója

Budapest

2021. június 30.,

szerda


 

123. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet
A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról
5781
366/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt az uniós digitális Covid-igazolvány kiállításával kapcsolatos egyes kérdésekről
5784
367/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet
A kórházparancsnoki és intézményparancsnoki feladatok ellátásának szüneteléséről
5789
368/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás megszervezésének eltérő szabályairól
5789
369/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet
A méltányossági táppénz ellátásra vonatkozó veszélyhelyzeti különös szabályokról szóló 326/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
5790
370/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
5791
371/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara egyes eljárásainak a veszélyhelyzet ideje alatti sajátos szabályairól
5791
372/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet
A polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel mértékéről és a kifizetendő összeg számításának szabályairól
5792
373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet
A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól
5792
374/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet
A vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj éves változásáról és a megállapítására vonatkozó eljárási szabályokról
5804
375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet
Az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges kormányrendeletek módosításáról
5806
376/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet
Egyes családtámogatási és nyugdíjbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
5828
377/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet
Az otthonfelújítási hitel bevezetése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 641/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet és a családok otthonteremtésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről
5834
378/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet
A gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló 452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
5834
 
A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
5835
379/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a szakképzéssel összefüggő módosításáról
5835
380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet
A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
5853
381/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
5855
382/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
5856
383/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
5859
384/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet
A 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról
5860
385/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet
A statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról
5861
10/2021. (VI. 30.) MvM rendelet
Az egyes közlekedési képzésekkel összefüggő, a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról szóló 8/2021. (II. 12.) ITM rendelet módosításáról
5862
28/2021. (VI. 30.) ITM rendelet
A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet, valamint a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet módosításáról
5863
29/2021. (VI. 30.) ITM rendelet
Az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről szóló 1005/2020. (IX. 22.) AB Tü. határozat módosításáról
5871
1004/2021. (VI. 30.) AB Tü. határozat
Rektori megbízás alóli felmentésről
5873
328/2021. (VI. 30.) KE határozat
Rektori megbízásról
5873
329/2021. (VI. 30.) KE határozat
Rektori megbízásról
5874
330/2021. (VI. 30.) KE határozat
Rektori megbízásról
5874
331/2021. (VI. 30.) KE határozat
Rektori megbízásról
5875
332/2021. (VI. 30.) KE határozat
Rektori megbízásról
5875
333/2021. (VI. 30.) KE határozat
Rektori megbízásról
5876
334/2021. (VI. 30.) KE határozat
A Levegőminőség-védelmi Cselekvési Tervről
5876
1403/2021. (VI. 30.) Korm. határozat
A Területi Igazságos Átmenet Tervek elfogadásáról
5877
1404/2021. (VI. 30.) Korm. határozat
COVID-19 vakcinának a NATO KFOR és EUFOR ALTHEA missziók helyi civil állománya immunizálása érdekében történő rendelkezésre bocsátásáról
5878
1405/2021. (VI. 30.) Korm. határozat
A hazai gyártóhellyel rendelkező gyógyszergyártók esélyegyenlőségének megteremtése és a hazai piacon való érvényesülésük érdekében szükséges intézkedésekről
5878
1406/2021. (VI. 30.) Korm. határozat
A gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba adásáról
5881
1407/2021. (VI. 30.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség és a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
5884
1408/2021. (VI. 30.) Korm. határozat
A Magyar Nemzeti Levéltár hatósági, valamint a jóhiszeműen birtokolt maradandó értékű köziratok helyzetének rendezésével kapcsolatos feladatainak támogatásáról
5886
1409/2021. (VI. 30.) Korm. határozat
Az egyes kiemelt vidéki sportszervezetek 2021-2026. évre vonatkozó sportfejlesztési feladataival összefüggő kormányzati intézkedésekről
5886
1410/2021. (VI. 30.) Korm. határozat
A Magyar Kézilabda Szövetség országos kültéri kézilabdapálya-építési programjával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről
5890
1411/2021. (VI. 30.) Korm. határozat
A 2021. évi Napközi Erzsébet-táborok teljes körű megvalósítása érdekében többlettámogatás biztosításáról
5892
1412/2021. (VI. 30.) Korm. határozat
Egyes felsőoktatási intézmények és egyes közfeladatot ellátó közérdekű alapítványok működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról
5892
1413/2021. (VI. 30.) Korm. határozat
Az Eszterházy Károly Egyetem fenntartóváltásáról és az Eszterházy Károly Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról
5897
1414/2021. (VI. 30.) Korm. határozat
A Makovecz Imre Bástyája projekt keretében a piliscsabai Iosephinum területén megvalósítandó további beruházásokról
5899
1415/2021. (VI. 30.) Korm. határozat
A Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központjának megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1670/2019. (XI. 29.) Korm. határozat módosításáról
5903
1416/2021. (VI. 30.) Korm. határozat
A nyíradonyi Harangi Imre Rendezvénycsarnok és Uszoda felújításának előkészítéséről
5904
1417/2021. (VI. 30.) Korm. határozat
A Tamási Katolikus Plébánia épületei felújításának és fejlesztésének I. üteméhez szükséges támogatásáról
5905
1418/2021. (VI. 30.) Korm. határozat
A Várpalota város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
5905
1419/2021. (VI. 30.) Korm. határozat
A várpalotai tanuszoda építéséről szóló 1005/2020. (I. 28.) Korm. határozat módosításáról
5906
1420/2021. (VI. 30.) Korm. határozat
A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház telephelyén lévő Mosdósi kastély és környezetének felújítását és funkcióváltását célzó beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 2010/2020. (XII. 24.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről
5906
1421/2021. (VI. 30.) Korm. határozat
Az EFOP-4.1.6-16-2017-00016 azonosító számú ("A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a Hatvani Tankerületben" című) projekt összköltségének növeléséről
5907
1422/2021. (VI. 30.) Korm. határozat
Az EFOP-2.4.1-16-2017-00078 azonosító számú, "Szegregált élethelyzetek felszámolása lakhatási beruházások támogatásával Felsődobsza településen (ERFA)" című projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról
5909
1423/2021. (VI. 30.) Korm. határozat
Az EFOP-4.1.2-17-2017-000125 azonosító számú ("A minőségi oktatás feltételeinek megteremtése és hátránykompenzáció a Kisteleki Általános Iskolában" című) projekt összköltségének növeléséről
5909
1424/2021. (VI. 30.) Korm. határozat
Címzetes főjegyzői cím adományozásáról
5911

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.26.