A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2021. június 28.,

hétfő


 

121. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2021. évi XCIX. törvény
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról
5432
2021. évi C. törvény
Az ingatlan-nyilvántartásról
5536
2021. évi CI. törvény
Egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról
5567
362/2021. (VI. 28.) Korm. rendelet
A Duna-mente - Fejér megye különleges gazdasági övezet kijelöléséről
5620
363/2021. (VI. 28.) Korm. rendelet
A doppingellenes tevékenység szabályairól
5621
8/2021. (VI. 28.) NVTNM rendelet
A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról
5625
9/2021. (VI. 28.) NVTNM rendelet
A XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetnek a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról
5631
10/2021. (VI. 28.) NVTNM rendelet
A Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
5633
26/2021. (VI. 28.) EMMI rendelet
A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható rehabilitációs ellátási programcsoportok kódolási szabályairól
5633
26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet
Az útügyi igazgatásról
5742

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.