A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394166. látogatója

Budapest

2021. június 24.,

csütörtök


 

119. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2021. évi LXXX. törvény
A Budapest Diákváros megvalósításáról
4965
2021. évi LXXXI. törvény
A Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról
4968
2021. évi LXXXII. törvény
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról
4971
2021. évi LXXXIII. törvény
Egyes törvényeknek a szakképzéssel és a felnőttképzéssel összefüggő módosításáról
4972
2021. évi LXXXIV. törvény
Az állami vagyonnal való fenntartható gazdálkodás megteremtése érdekében egyes vagyongazdálkodást érintő törvények módosításáról, valamint egyéb vagyongazdálkodási rendelkezésekről
4991
2021. évi LXXXV. törvény
Egyes törvényeknek a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete létrehozásával összefüggő módosításáról
5008
2021. évi LXXXVI. törvény
Egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról
5015
2021. évi LXXXVII. törvény
A játékosügynöki tevékenység szabályozásával összefüggésben a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
5017
2021. évi LXXXVIII. törvény
A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról
5020
2021. évi LXXXIX. törvény
Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásáról
5021
350/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a nyelvvizsga letétele alóli mentességről
5036
351/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet
A felsőoktatási intézmény diplomaátadó és tisztavató rendezvénye veszélyhelyzet idején történő megtartásának szabályairól
5036
352/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet
A Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról
5037
353/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet
Az Országos Meteorológiai Szolgálatról és a meteorológiai tevékenységről
5038
354/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról
5044
355/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet
Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
5044
356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet
Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
5045
357/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet
Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosításáról
5055
358/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet
Az egyes közigazgatási hatósági eljárásokkal összefüggő szabályok megállapításáról szóló 286/2021. (V. 27.) Korm. rendelet módosításáról
5055
359/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet
A Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
5056
360/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet
A Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
5058
361/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet
A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
5060
4/2021. (VI. 24.) MK rendelet
A miniszterelnök kabinetfőnöke feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 4/2016. (X. 11.) MK rendelet módosításáról
5062
16/2021. (VI. 24.) BM rendelet
Egyes rendészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
5063
1393/2021. (VI. 24.) Korm. határozat
Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájáról
5069
1394/2021. (VI. 24.) Korm. határozat
A népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokhoz szükséges forrás biztosításáról
5085
1395/2021. (VI. 24.) Korm. határozat
A nemzetpolitikai kiadások és beszerzések megvalósításához szükséges fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
5086
1396/2021. (VI. 24.) Korm. határozat
A Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházás előkészítésével összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1239/2019. (IV. 30.) Korm. határozat módosításáról
5088
1397/2021. (VI. 24.) Korm. határozat
A GINOP-7.1.9-17-2018-00010 azonosító számú („Szántódpuszta Majorsági épületek fejlesztése és látogatóközpont létrehozása I. ütem” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
5088
1398/2021. (VI. 24.) Korm. határozat
A Nemzeti Fegyvergyártási Oktatási Központ projekt megvalósításáról
5090
1399/2021. (VI. 24.) Korm. határozat
A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
5092
34/2021. (VI. 24.) ME határozat
A Digitális Megújulás Operatív Program Plusz monitoring bizottsága elnökének kinevezéséről
5099
35/2021. (VI. 24.) ME határozat
A Magyarország Kormánya, valamint az Osztrák Köztársaság Kormánya közötti határon átnyúló mentőszolgálati együttműködésről szóló keretmegállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
5099
1/2021. (VI. 24.) EMMI határozat
Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 298/2021. (V. 31.) Korm. rendelet hatálybalépéséről
5100

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.15.