A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394139. látogatója

Budapest

2021. június 11.,

péntek


 

110. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2021. évi LXX. törvény
A kényszertörlési eljárásra és a felszámolási eljárásra vonatkozó és kapcsolódó egyes törvények módosításáról
4706
335/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet rendezvényeket érintő módosításáról
4715
336/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet
A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet egyes határidőkkel kapcsolatos módosításáról
4715
337/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a magyarok által lakott területek koronavírus elleni védelmével kapcsolatos módosításáról
4716
338/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
4718
339/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet
A Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tolna Megyei Igazgatósága új paksi telephelyének kialakítását célzó beruházás előkészítésével és megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
4720
303/2021. (VI. 11.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
4723
1374/2021. (VI. 11.) Korm. határozat
A Nemzeti Tengelysúly-mérő Rendszer működtetéséhez szükséges források biztosításáról
4724
1375/2021. (VI. 11.) Korm. határozat
Az egyes köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
4725
1376/2021. (VI. 11.) Korm. határozat
A Lajosmizse–Kecskemét közötti vasútvonal fejlesztésének előkészítésével összefüggő intézkedésekről és ezzel összefüggésben az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
4727
1377/2021. (VI. 11.) Korm. határozat
A Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról
4729
30/2021. (VI. 11.) ME határozat
A biológiai sokféleség és az ökoszisztéma szolgáltatások kormányközi platformjának plenáris ülésszakain való magyar részvételről
4734

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.