A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2021. június 8.,

kedd


 

105. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2021. évi LXVI. törvény
A Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek képviseletében eljáró, az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodás UNEP által ellátott Titkársága (UNEP/AEWA Titkárság) között az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodásban részes felek találkozója 8. ülésének megrendezéséről (2021. október 5–9., Budapest, Magyarország) szóló megállapodás kihirdetéséről
4503
2021. évi LXVII. törvény
A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között Bukarestben, 2014. július 24-én aláírt, a magyar–román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről
4527
2021. évi LXVIII. törvény
Egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról
4529
313/2021. (VI. 8.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet falunap megrendezésével összefüggő módosításáról
4553
314/2021. (VI. 8.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet zenés, táncos rendezvények megrendezésével összefüggő módosításáról
4554
315/2021. (VI. 8.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között Bukarestben, 2006. december hó 21. napján aláírt, a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
4554
316/2021. (VI. 8.) Korm. rendelet
Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról
4557
15/2021. (VI. 8.) MNB rendelet
Az „Önálló ügyészi szervezet” ezüst emlékérme kibocsátásáról
4558
16/2021. (VI. 8.) MNB rendelet
Az „Önálló ügyészi szervezet” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
4560
20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet
A 2021/2022. tanév rendjéről
4562
21/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet
Az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról
4570
22/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet
Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
4579
21/2021. (VI. 8.) KKM rendelet
A védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Szlovák Köztársasággal összefüggő módosításáról
4580
5/2021. (VI. 8.) PM rendelet
Az adózási szempontból nem együttműködő államok listájának közzétételéről szóló 19/2020. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról
4581
295/2021. (VI. 8.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
4582
1360/2021. (VI. 8.) Korm. határozat
A Nemzet Sportolóinak javaslata alapján a Nemzet Sportolója cím adományozásáról
4582
1361/2021. (VI. 8.) Korm. határozat
A Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történt átcsoportosítás visszarendezéséről
4583
1362/2021. (VI. 8.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
4588
1363/2021. (VI. 8.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
4591
1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése kapcsán szükséges, fővárossal összefüggő intézkedésekről
4593

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.