A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2021. június 2.,

szerda


 

101. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
304/2021. (VI. 2.) Korm. rendelet
A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
4323
305/2021. (VI. 2.) Korm. rendelet
A sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról
4325
3/2021. (VI. 2.) MK rendelet
A kormányzati informatikai beszerzéssel érintett alkalmazások, informatikai eszközök és szoftverek köréről szóló 2/2019. (VII. 12.) MK rendelet módosításáról
4327
19/2021. (VI. 2.) EMMI rendelet
Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
4329
280/2021. (VI. 2.) KE határozat
A Magyar Honvédség parancsnoka beosztásba történő kinevezésről
4330
281/2021. (VI. 2.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
4330
282/2021. (VI. 2.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
4331
283/2021. (VI. 2.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
4332
284/2021. (VI. 2.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
4332
285/2021. (VI. 2.) KE határozat
Bírói felmentésről
4333
286/2021. (VI. 2.) KE határozat
Bírói felmentésről
4333
287/2021. (VI. 2.) KE határozat
Bírói kinevezésről
4333
288/2021. (VI. 2.) KE határozat
Bírói kinevezésről
4334
289/2021. (VI. 2.) KE határozat
Bírói kinevezésről
4334
290/2021. (VI. 2.) KE határozat
Bírói kinevezésről
4334
291/2021. (VI. 2.) KE határozat
Bírói kinevezésről
4335
292/2021. (VI. 2.) KE határozat
Bírói kinevezésről
4335
293/2021. (VI. 2.) KE határozat
Bírói kinevezésről
4335
294/2021. (VI. 2.) KE határozat
Bírói kinevezésről
4336
1343/2021. (VI. 2.) Korm. határozat
Az (EU) 2018/844 számú irányelve alapján a 2021–2027 közötti kohéziós célú támogatások kifizetését lehetővé tevő feljogosító feltételek teljesítése céljából szükséges Hosszú Távú Felújítási Stratégia elfogadásáról
4336
1344/2021. (VI. 2.) Korm. határozat
A közbiztonság erősítése érdekében meghatározott egyes feladatok megvalósításához szükséges költségvetési források biztosításáról
4336
1345/2021. (VI. 2.) Korm. határozat
Lélegeztetőgépeknek a NATO járványügyi célalapja számára történő adományozásáról és Moldovába, valamint Tunéziába történő szállításáról
4337
1346/2021. (VI. 2.) Korm. határozat
A Magyarországi Református Egyház Országos Óvoda Programjának kiegészítő támogatásáról
4339
1347/2021. (VI. 2.) Korm. határozat
A GINOP-7.1.1-15-2016-00009 azonosító számú („Az egri vár és erődrendszer turisztikai célú fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről
4339

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.