A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2020. december 3.,

csütörtök


 

268. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2020. évi CXXIV. törvény
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről
8870
2020. évi CXXV. törvény
A Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről
8870
2020. évi CXXVI. törvény
A Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről
8887
2020. évi CXXVII. törvény
Egyes törvényeknek az egyenlő bánásmód követelménye hatékonyabb érvényesítését biztosító módosításáról
8908
554/2020. (XII. 3.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
8913
555/2020. (XII. 3.) Korm. rendelet
Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
8914
17/2020. (XII. 3.) NVTNM rendelet
A MÁTRAÉRC Bányászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
8915
15/2020. (XII. 3.) IM rendelet
A központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól
8916
559/2020. (XII. 3.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
8920
560/2020. (XII. 3.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
8921
561/2020. (XII. 3.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
8921

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.