A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8386979. látogatója

Budapest

2020. október 30.,

péntek


 

234. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
473/2020. (X. 30.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról szóló 445/2020. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról
7431
474/2020. (X. 30.) Korm. rendelet
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
7433
37/2020. (X. 30.) EMMI rendelet
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
7435
38/2020. (X. 30.) EMMI rendelet
Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról
7458
14/2020. (X. 30.) IM rendelet
Egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ létrehozásával kapcsolatos módosításáról
7460
499/2020. (X. 30.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
7462
500/2020. (X. 30.) KE határozat
Dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
7463
501/2020. (X. 30.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
7463
502/2020. (X. 30.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
7464
503/2020. (X. 30.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
7464
504/2020. (X. 30.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
7465
1707/2020. (X. 30.) Korm. határozat
Az őstermelői nyilvántartással, valamint a családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos informatikai fejlesztésekről
7465
1708/2020. (X. 30.) Korm. határozat
Egyes köznevelési fejlesztések támogatásáról
7466
1709/2020. (X. 30.) Korm. határozat
Egyes vidéki köznevelési fejlesztések előkészítésének támogatásáról
7466
1710/2020. (X. 30.) Korm. határozat
Egyes vidéki térségeket érintő kulturális fejlesztések támogatásáról
7468
1711/2020. (X. 30.) Korm. határozat
Egyes kiemelt térségi fejlesztések előkészítésének támogatásáról
7470
1712/2020. (X. 30.) Korm. határozat
Egyes egyházi ingatlanok fejlesztésének támogatásáról
7472
1713/2020. (X. 30.) Korm. határozat
A Gomba településen lévő református iskola fejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról
7474
1714/2020. (X. 30.) Korm. határozat
Kulcs település turisztikai fejlesztéseinek támogatásáról
7474
1715/2020. (X. 30.) Korm. határozat
A Majki Kamalduli Remeteség műemléki rekonstrukciójának és turisztikai célú felhasználásának támogatásáról
7475
1716/2020. (X. 30.) Korm. határozat
A Mélykúti Kulturális és Sportközpont kialakításának előkészítésével kapcsolatos feladatok finanszírozásáról
7476
1717/2020. (X. 30.) Korm. határozat
Nyíradony városban új tűzoltólaktanya létrehozásának támogatásáról
7476
1718/2020. (X. 30.) Korm. határozat
A szántódpusztai majorsági épületek turisztikai fejlesztésének támogatásáról
7477
1719/2020. (X. 30.) Korm. határozat
A Tisza-tó vízminőségének javítása érdekében szükséges eszközök beszerzésének támogatásáról
7477
1720/2020. (X. 30.) Korm. határozat
A zsámbéki Premontrei Templom és Kolostor rekonstrukciójának támogatásáról
7478
1721/2020. (X. 30.) Korm. határozat
A vértesszőlősi régészeti bemutatóhely fejlesztése érdekében látogatóközpont kialakításának támogatásáról
7479
1722/2020. (X. 30.) Korm. határozat
A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zárkörűen Működő Részvénytársaság tőkeemelésével összefüggő egyes intézkedésekről
7479
1723/2020. (X. 30.) Korm. határozat
Az EFOP-2.2.0-16-2020-00009 azonosító számú („Új Nemzeti Biztonsági Laboratórium fejlesztése” című) kiemelt projekt keretösszegének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
7480
1724/2020. (X. 30.) Korm. határozat
A könnyűzene- és fesztiválipar működéséhez szükséges szakmai fejlesztésekről szóló 1482/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat módosításáról
7482
1725/2020. (X. 30.) Korm. határozat
Az egészségügyi szolgáltatók központosított közbeszerzéseivel kapcsolatos egyes döntésekről
7482

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.26.