A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2020. július 15.,

szerda


 

171. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
346/2020. (VII. 15.) Korm. rendelet
A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020. (VII. 12.) Korm. rendelet módosításáról
5159
347/2020. (VII. 15.) Korm. rendelet
A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
5159
348/2020. (VII. 15.) Korm. rendelet
A HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet módosításáról
5161
13/2020. (VII. 15.) MvM rendelet
Egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről, illetve védettségének módosításáról
5162
14/2020. (VII. 15.) MvM rendelet
A kulturális javak kiviteli engedélyezéséről szóló 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet és a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról szóló 45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet hatályon kívül helyezéséről
5164
25/2020. (VII. 15.) BM rendelet
A szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.) BM rendelet módosításáról
5165
26/2020. (VII. 15.) BM rendelet
Egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
5167
10/2020. (VII. 15.) IM rendelet
Egyes igazságügyi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról
5169
1398/2020. (VII. 15.) Korm. határozat
A HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának előkészítéséhez szükséges intézkedésekről és a Formula–1 Világbajnokság Magyar Nagydíj megrendezésének 2027-ig történő meghosszabbításával kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról
5172
1399/2020. (VII. 15.) Korm. határozat
A MotoGP kelet-magyarországi helyszínen történő megrendezésével, valamint egyes autó-motorsport stratégiai kérdésekkel kapcsolatos döntésekről
5173
1400/2020. (VII. 15.) Korm. határozat
A HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség létrehozásáról
5176
1401/2020. (VII. 15.) Korm. határozat
A Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásához szükséges többletforrás biztosításáról
5178
1402/2020. (VII. 15.) Korm. határozat
A Magyar Falu Program részeként ütemezetten megvalósuló, a kistelepüléseket érintő további útfelújításokhoz, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által saját hatáskörben végzendő nagyfelületű burkolatjavítási program végrehajtásához szükséges intézkedésekről
5178
1403/2020. (VII. 15.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2., 3., 4. és 6. prioritása, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 1. és 6. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
5179
1404/2020. (VII. 15.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
5185
1405/2020. (VII. 15.) Korm. határozat
Az encsi tanuszoda építéséről
5191
1406/2020. (VII. 15.) Korm. határozat
A Földeáki Návay Lajos Általános Iskola tornaterem építéséről
5191
1407/2020. (VII. 15.) Korm. határozat
A szárligeti Tima Endre Általános Iskola tanteremépítéséről
5192
1408/2020. (VII. 15.) Korm. határozat
A tiszakécskei tanuszoda építéséről
5193
1409/2020. (VII. 15.) Korm. határozat
A budapesti Szent Margit Gimnázium tornacsarnokának befejezéséhez nyújtandó további támogatásról
5193
1410/2020. (VII. 15.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a hódmezővásárhelyi Zrínyi Miklós laktanya további infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatos feladatokról
5194
1411/2020. (VII. 15.) Korm. határozat
A szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről
5196
1412/2020. (VII. 15.) Korm. határozat
A Szolnoki Evangélikus Egyházközség fejlesztéseinek támogatásáról
5197
1413/2020. (VII. 15.) Korm. határozat
A Hungary Helps Program keretében a Jeruzsálemi Latin Patriarchátus iskoláinak támogatásáról
5197

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.