A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8386980. látogatója

Budapest

2019. június 13.,

csütörtök


 

99. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
138/2019. (VI. 13.) Korm. rendelet
A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
3452
4/2019. (VI. 13.) TNM rendelet
A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról
3453
15/2019. (VI. 13.) IM rendelet
Az önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól szóló 26/2010. (XII. 28.) KIM rendelet módosításáról
3454
3/2019. (VI. 13.) KKM rendelet
A külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet módosításáról
3455
1353/2019. (VI. 13.) Korm. határozat
A Központi Maradványelszámolási Alapból és fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
3457
58/2019. (VI. 13.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező földgázszállító vezeték építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3463

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.26.