A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394026. látogatója

Budapest

2019. május 30.,

csütörtök


 

92. szám


 

Ára: 1995 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
125/2019. (V. 30.) Korm. rendelet
Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti környezetügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
3187
126/2019. (V. 30.) Korm. rendelet
Az idegenrendészeti szerv kijelöléséről és hatásköréről
3192
127/2019. (V. 30.) Korm. rendelet
A külpolitikáért felelős miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő, valamint a tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről szóló 238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
3199
128/2019. (V. 30.) Korm. rendelet
Az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet, valamint a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
3203
129/2019. (V. 30.) Korm. rendelet
A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárról szóló 9/2019. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról
3204
12/2019. (V. 30.) ITM rendelet
A Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet módosításáról
3205
5/2019. (V. 30.) PM rendelet
Az online pénztárgépek és a taxaméterek üzemeltetésére vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
3206
17/2019. (V. 30.) AB határozat
A Kúria Kfv.I.35.760/2016/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról
3208
1313/2019. (V. 30.) Korm. határozat
A naperőművek termőföldeken való telepítésére vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatáról, valamint a napelemes beruházások fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről
3223
1314/2019. (V. 30.) Korm. határozat
A Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekthez kapcsolódó intézkedésekről
3224
1315/2019. (V. 30.) Korm. határozat
A fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepciójáról és az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbetegszakellátás-fejlesztésekhez szükséges feladatokról szóló 1673/2017. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról
3225
1316/2019. (V. 30.) Korm. határozat
A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal rendvédelmi feladatokat ellátó szervvé alakulásával kapcsolatos források biztosításáról
3226
1317/2019. (V. 30.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1104/2017. (III. 6.) Korm. határozat, valamint a libanoni templomrekonstrukciós projekt támogatásáról szóló 1459/2017. (VII. 19.) Korm. határozat módosításáról
3228
1318/2019. (V. 30.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a 8311. jelű összekötő út Győr–Ménfőcsanak–Győrújbarát–Nyúl közötti szakasza felújításának megvalósítása érdekében a 2019. évi forrás átcsoportosításáról
3229
1319/2019. (V. 30.) Korm. határozat
A Zalaegerszeg–Rédics–Lendva vasútvonal-fejlesztés I. ütemének előkészítéséről
3231
1320/2019. (V. 30.) Korm. határozat
A Petőfi Irodalmi Múzeum hosszú távú fejlesztési és működési koncepciójáról, valamint a 2020–2022 közötti időszakban ehhez szükséges költségvetési forrásokról
3231
1321/2019. (V. 30.) Korm. határozat
A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról
3233
1322/2019. (V. 30.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Kambodzsai Királyság Kormánya közötti kétoldalú gazdasági együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3234
1323/2019. (V. 30.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Malajzia Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3234

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.