A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2019. január 16.,

szerda


 

5. szám


 

Ára: 420 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2/2019. (I. 16.) EMMI rendelet
Az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet módosításáról
76
21/2019. (I. 16.) KE határozat
A Magyar Honvédség parancsnoka beosztásba történő kinevezésről
78
3/2019. (I. 16.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Kambodzsai Királyság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
78
4/2019. (I. 16.) ME határozat
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettesének felmentéséről
79

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.