A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393607. látogatója

Budapest

2019. február 13.,

szerda


 

20. szám


 

Ára: 1050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
16/2019. (II. 13.) Korm. rendelet
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény egyes átmeneti rendelkezéseinek végrehajtásáról
382
1/2019. (II. 13.) AB határozat
A Fővárosi Törvényszék 23.Szef.27/2017/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról
384
1034/2019. (II. 13.) Korm. határozat
A Nemzeti Hauszmann Program megvalósításáról és a végrehajtásához szükséges 2019. évi, 2020. évi és 2021. évi forrás biztosításáról
398
1035/2019. (II. 13.) Korm. határozat
A Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak ellátása érdekében szükséges forrás biztosításáról
399
1036/2019. (II. 13.) Korm. határozat
A nyíregyházi Kállay-kúria felújításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1495/2015. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról
403

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.