A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2019. október 4.,

péntek


 

164. szám


 

Ára: 3255 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról
6807
232/2019. (X. 4.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításával összefüggő módosításáról
6822
233/2019. (X. 4.) Korm. rendelet
A nyergesújfalui ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2018. (IV. 4.) Korm. rendelet módosításáról
6826
13/2019. (X. 4.) MEKH rendelet
A víziközmű-szolgáltatók és ellátásért felelősök adatszolgáltatási kötelezettségéről
6827
17/2019. (X. 4.) NVTNM rendelet
A Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
6829
46/2019. (X. 4.) AM rendelet
A mezőgazdasági termelőeszközökben bekövetkezett viharkárok részbeni kompenzálásáról, valamint a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosításáról
6829
10/2019. (X. 4.) HM rendelet
A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról
6860
13/2019. (X. 4.) PM rendelet
A Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díjról
6861
Köf.5018/2019/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
6865
417/2019. (X. 4.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
6871
1562/2019. (X. 4.) Korm. határozat
Az Oroszországban található magyar vonatkozású levéltári anyagok feltárásának és gyűjtésének előmozdításáról
6872
1563/2019. (X. 4.) Korm. határozat
A 2020. évi ISU Műkorcsolya és Jégtánc Junior Grand Prix megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
6872
1564/2019. (X. 4.) Korm. határozat
A KIRÁLY Sportlétesítmény fejlesztése II. ütemének megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról
6873
1565/2019. (X. 4.) Korm. határozat
A központi költségvetés címrendjének a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása jogcímmel történő kiegészítéséről
6874
1566/2019. (X. 4.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a nagykanizsai multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok fejlesztéséhez szükséges többlettámogatás biztosításáról
6875
1567/2019. (X. 4.) Korm. határozat
A Hortobágy-Berettyó, Mezőtúr belterületi szakasz szabályozása érdekében szükséges előkészítési, tervezési feladatok forrásának biztosításáról
6878
1568/2019. (X. 4.) Korm. határozat
A Tihanyi Bencés Apátság műemléki és kiegészítő fejlesztéseinek támogatásáról
6879
1569/2019. (X. 4.) Korm. határozat
Az ukrajnai Beregszászi járásban működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tervezett tanuszoda- és tornaterem-fejlesztés megvalósításához szükséges többlet forrásigény biztosításáról
6879
1570/2019. (X. 4.) Korm. határozat
A Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat módosításáról
6879

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.