A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8386978. látogatója

Budapest

2019. július 30.,

kedd


 

134. szám


 

Ára: 4200 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
193/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet
A honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlói körébe tartozó gazdasági társaságnak a honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, valamint egyéb állami fegyveres szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségeiről
5510
194/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
5512
10/2019. (VII. 30.) MvM rendelet
A területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról
5513
31/2019. (VII. 30.) BM rendelet
A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosításáról
5515
20/2019. (VII. 30.) IM rendelet
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról
5517
1462/2019. (VII. 30.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a Veszprémi Iparos Park beruházás megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról
5613
1463/2019. (VII. 30.) Korm. határozat
A budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 6. számú módosításának jóváhagyásáról
5614
1464/2019. (VII. 30.) Korm. határozat
A kutatási, fejlesztési és innovációs célú támogatások bővítéséről
5614

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.26.