A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394018. látogatója

Budapest

2019. július 23.,

kedd


 

128. szám


 

Ára: 12705 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2019. évi LXXI. törvény
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
4902
2019. évi LXXII. törvény
Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs kötelezettségek miatt szükséges módosításáról
5101
2019. évi LXXIII. törvény
Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról
5148
24/2019. (VII. 23.) AB határozat
A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 22. § (1) bekezdése, 24/A. §-a és 29. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról
5172
25/2019. (VII. 23.) AB határozat
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 44/A. § (1) bekezdés a) és b) pontját összekötő „és” szövegrésze, valamint b) pontjának „ugyanazon gyermekre tekintettel” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 44/A. §-ának alkalmazásával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról és alkalmazási tilalom kimondásáról
5188
26/2019. (VII. 23.) AB határozat
A Kúria Pfv.IV.21.039/2017/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról
5206
Köf.5014/2019/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
5214

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.