A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394162. látogatója

Budapest

2019. július 12,

péntek


 

122. szám


 

Ára: 2625 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2019. évi LXVIII. törvény
A kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról
4713
170/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet
A fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
4725
171/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról
4726
172/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet
Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról
4729
8/2019. (VII. 12.) MEKH rendelet
A rendszer-összekötési pontokra vonatkozó szabályok harmadik országok tekintetében történő alkalmazhatóságáról
4731
9/2019. (VII. 12.) MEKH rendelet
A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról
4732
2/2019. (VII. 12.) MK rendelet
A kormányzati informatikai beszerzéssel érintett alkalmazások, informatikai eszközök és szoftverek köréről
4736
34/2019. (VII. 12.) AM rendelet
Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2019. évi finanszírozásának szabályairól
4738
13/2019. (VII. 12.) EMMI rendelet
A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról
4747
1/2019. PJE határozat
A Kúria jogegységi határozata
4755
Köf.5011/2019/4. számú határoz
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
4758
26/2019. (VII. 12.) OGY határozat
Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
4764
27/2019. (VII. 12.) OGY határozat
Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
4764
28/2019. (VII. 12.) OGY határozat
Demeter Márta országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
4764
29/2019. (VII. 12.) OGY határozat
Dr. Serkisian Szeván Simon nemzetiségi szószóló mentelmi ügyében
4765
30/2019. (VII. 12.) OGY határozat
A központi költségvetés címrendjének módosításáról
4765
280/2019. (VII. 12.) KE határozat
Államtitkári felmentésről
4769
281/2019. (VII. 12.) KE határozat
Miniszteri kinevezésről
4769
282/2019. (VII. 12.) KE határozat
Bírói felmentésről
4770
283/2019. (VII. 12.) KE határozat
Bírói felmentésről
4770
284/2019. (VII. 12.) KE határozat
Bírói felmentésről
4770
285/2019. (VII. 12.) KE határozat
Bírói felmentésről
4771
286/2019. (VII. 12.) KE határozat
Bírói kinevezésről
4771
287/2019. (VII. 12.) KE határozat
Bírói kinevezésről
4771
66/2019. (VII. 12.) ME határozat
Címzetes főjegyzői cím adományozásáról
4772

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.