A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8386978. látogatója

Budapest

2019. július 9.,

kedd


 

120. szám


 

Ára: 5775 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2019. évi LXVI. törvény
Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról
4562
2019. évi LXVII. törvény
A hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról
4602
167/2019. (VII. 9.) Korm. rendelet
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
4639
168/2019. (VII. 9.) Korm. rendelet
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
4646
169/2019. (VII. 9.) Korm. rendelet
A turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet, valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
4647
33/2019. (VII. 9.) AM rendelet
A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet módosításáról
4649
28/2019. (VII. 9.) BM rendelet
Egyes miniszteri rendeleteknek a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/800 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelés érdekében szükséges módosításáról
4696
25/2019. (VII. 9.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
4698
278/2019. (VII. 9.) KE határozat
Határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről
4699
279/2019. (VII. 9.) KE határozat
Határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről
4699
1409/2019. (VII. 9.) Korm. határozat
A Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsról
4700
1410/2019. (VII. 9.) Korm. határozat
A gazdaság versenyképességének növelése érdekében végrehajtandó, a hazai szabályozott szakmák rendszerének felülvizsgálatáról és a szabályozott szakmák számának csökkentéséről
4702
1411/2019. (VII. 9.) Korm. határozat
Az Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak elnevezésű felsőoktatási program 2019/20-as tanévébe belépő hallgatói létszámról, az ehhez szükséges forrás biztosításáról, valamint az alumni rendszer kialakításáról és fenntartásáról
4704

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.26.