A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2018. június 22.,

péntek


 

91. szám


 

Ára: 3255 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2/2018. (VI. 22.) AM rendelet
A cukorágazat szabályozásának egyes kérdéseiről
4392
3/2018. (VI. 22.) AM rendelet
A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról
4394
4/2018. (VI. 22.) AM rendelet
A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról
4398
5/2018. (VI. 22.) AM rendelet
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról
4399
6/2018. (VI. 22.) AM rendelet
A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 53/2016. (VII. 21.) FM rendelet és a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról
4402
8/2018. (VI. 22.) HM rendelet
A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól
4409
16/2018. (VI. 22.) IM rendelet
Egyes igazságügyi miniszteri rendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról
4454
285/2018. (VI. 22.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
4470

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.