A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394171. látogatója

Budapest

2018. június 7.,

csütörtök


 

80. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
12/2018. (VI. 7.) BM rendelet
Az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikai rendszerről, az adatgyűjtés és -feldolgozás részletes szabályairól
3988
13/2018. (VI. 7.) BM rendelet
A titkos információgyűjtés bírói engedélyhez kötött eszközei kérelmezésével és az alkalmazás végrehajtásával kapcsolatos szabályokról
3990
14/2018. (VI. 7.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról
3992
15/2018. (VI. 7.) BM rendelet
A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott érintett Védelmi Program keretében biztosított védelmének részletes szabályairól
3993
16/2018. (VI. 7.) BM rendelet
A szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól
3996
38/2018. (VI. 7.) ME határozat
A helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 74/2011. (IX. 14.) ME határozat módosításáról
4002
39/2018. (VI. 7.) ME határozat
Helyettes államtitkárok kinevezéséről
4002
40/2018. (VI. 7.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
4003

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.15.