A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394153. látogatója

Budapest

2018. március 27.,

kedd


 

44. szám


 

Ára: 4200 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
60/2018. (III. 27.) Korm. rendelet
Az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
2023
61/2018. (III. 27.) Korm. rendelet
A Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 212/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
2030
10/2018. (III. 27.) MNB rendelet
A pénzügyi vállalatoktól származó források hitelintézetek általi igénybevételének szabályozásáról
2031
12/2018. (III. 27.) EMMI rendelet
Egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénnyel összefüggő és egyéb módosításáról
2034
6/2018. (III. 27.) HM rendelet
A kiegészítő rokkantsági támogatás, a kiegészítő hozzátartozói támogatás és az árvák kiegészítő támogatása megállapításának és folyósításának szabályairól
2036
1/2018. (III. 27.) KKM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2017. (XI. 27.) KKM rendelet új előirányzatokkal összefüggő módosításáról
2037
Köm.5003/2018/5. számú határoz
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
2048
Köm.5038/2017/5. számú határoz
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
2050
125/2018. (III. 27.) KE határozat
Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről
2052
1152/2018. (III. 27.) Korm. határozat
A téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról
2052
1153/2018. (III. 27.) Korm. határozat
Az M3-M35 autópálya, görbeházi csomópont fejlesztéséhez szükséges feltételek biztosításáról
2093
1154/2018. (III. 27.) Korm. határozat
Magyarország vasúthálózat-fejlesztéseihez szükséges kötelezettségvállalásról
2095
1155/2018. (III. 27.) Korm. határozat
A Bácsszentgyörgy - Haraszti (Rastina) közötti határátkelőhely ideiglenes megnyitásáról
2095
1156/2018. (III. 27.) Korm. határozat
A Magyar Házak kárpátaljai kialakítására létrehozott állami tulajdonú gazdasági társaság feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos feladatokról
2095
1157/2018. (III. 27.) Korm. határozat
A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával kötött megállapodás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról
2096
1158/2018. (III. 27.) Korm. határozat
A Közúthálózat felújítása jogcímcsoporton a 2017. évben keletkezett, kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány változatlan célú felhasználásáról
2096
1159/2018. (III. 27.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a debreceni Nagyerdő program befejezése érdekében szükséges többletforrások biztosításáról
2097
1160/2018. (III. 27.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében tervezett angol nyelvű alap- és középfokú oktatási intézmény, a Debreceni Nemzetközi Iskola létrehozása érdekében szükséges többlet költségvetési támogatás biztosításáról
2097
1161/2018. (III. 27.) Korm. határozat
A Modern Városok Program egyes városi közúti közlekedésfejlesztési projektjeinek megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról
2098
1162/2018. (III. 27.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a salgótarjáni Főplébánia templom és környezetének megújításához szükséges beruházás támogatásáról
2102
1163/2018. (III. 27.) Korm. határozat
A salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórházban a Modern Városok Program keretén belül új Onkológiai Központ kialakításához szükséges támogatás biztosításáról
2104
1164/2018. (III. 27.) Korm. határozat
A hazai bölcsődefejlesztési programról
2106
1165/2018. (III. 27.) Korm. határozat
Az "okos város" funkcionalitás magyarországi elterjedését szolgáló központi szolgáltatásplatform létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről
2108
1166/2018. (III. 27.) Korm. határozat
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben szükséges forrás biztosításáról
2110
1167/2018. (III. 27.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
2112
1168/2018. (III. 27.) Korm. határozat
A XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet címrendjének módosításáról, valamint a XI. Miniszterelnökség és a XII. Földművelésügyi Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
2114
1169/2018. (III. 27.) Korm. határozat
A hazai világörökségi helyszínek népszerűsítése érdekében a XI. Miniszterelnökség költségvetési fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
2116
1170/2018. (III. 27.) Korm. határozat
Az Asszír Keleti Egyház projektjeinek támogatásáról
2118
1171/2018. (III. 27.) Korm. határozat
A Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség által tervezett beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
2118
1172/2018. (III. 27.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Malajzia Kormánya közötti kétoldalú gazdasági együttműködésről szóló egyetértési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
2121

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.