A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393922. látogatója

Budapest

2018. december 18.,

kedd


 

204. szám


 

Ára: 2625 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2018. évi C. törvény
A független Lengyelország helyreállításának centenáriumáról
35281
2018. évi CI. törvény
A 2021. évi népszámlálásról
35281
2018. évi CII. törvény
A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról
35285
2018. évi CIII. törvény
A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról
35286
2018. évi CIV. törvény
Egyes kutatás-fejlesztéssel, valamint szakképzéssel összefüggő törvények módosításáról
35297
2018. évi CV. törvény
A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosításáról
35302
2018. évi CVI. törvény
Egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról
35303
2018. évi CVII. törvény
A sportról szóló 2004. évi I. törvény olimpiai járadékkal összefüggő módosításáról
35306
2018. évi CVIII. törvény
Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között kőolajkészletezési szerződések tárgyában kötött megállapodás kihirdetéséről
35308
2018. évi CIX. törvény
A Magyarország és a Kínai Népköztársaság között a Fudan Egyetem magyarországi felsőoktatási tevékenységének támogatásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
35315
257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről
35318
258/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
35326
259/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
35327
260/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet
A sport tárgyú kormányrendeletek olimpiai járadékkal összefüggő módosításáról
35328
16/2018. (XII. 18.) MvM rendelet
A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról
35330
17/2018. (XII. 18.) MvM rendelet
A Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete külképviseleti besorolásáról, valamint a tartós külszolgálatot teljesítők deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék kiszámításának részletes szabályairól szóló 16/2017. (VI. 7.) MvM rendelet módosításáról
35331
18/2018. (XII. 18.) MvM rendelet
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékének vezetésével összefüggő hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
35331
19/2018. (XII. 18.) MvM rendelet
Az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet módosításáról
35332
41/2018. (XII. 18.) AM rendelet
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet új előirányzatokkal, valamint egyes előirányzatok felhasználási szabályainak változásával összefüggő módosításáról
35333
42/2018. (XII. 18.) EMMI rendelet
Az elektronikus vénnyel kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek, valamint a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet módosításáról
35338
43/2018. (XII. 18) EMMI rendelet
A minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról
35339
34/2018. (XII. 18.) ITM rendelet
Egyes iparjogvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
35341
15/2018. (XII. 18.) PM rendelet
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról
35343

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.