A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393966. látogatója

Budapest

2018. október 11.,

csütörtök


 

157. szám


 

Ára: 2940 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2018. évi LVII. törvény
A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről
30494
2018. évi LVIII. törvény
A Közép- és Kelet-európai Halászati Fejlesztési Nemzetközi Szervezet (EUROFISH) létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
30498
2018. évi LIX. törvény
Az Európai Táj Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről és a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi CXI. törvény módosításáról
30512
2018. évi LX. törvény
A Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a rendőri együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
30516
2018. évi LXI. törvény
A Magyarország és a Portugál Köztársaság között létrejött, a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
30528
2018. évi LXII. törvény
A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Chl’aba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló, 2012. február 27. napján aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről
30539
1/2018. (X. 11.) MK rendelet
A Pro Turismo-díj adományozásának rendjéről
30541
29/2018. (X. 11.) AM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 59/2007. (VII. 10.) FVM rendelet módosításáról
30543
30/2018. (X. 11.) AM rendelet
Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
30544
458/2018. (X. 11.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
30564
459/2018. (X. 11.) KE határozat
Államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról
30564
460/2018. (X. 11.) KE határozat
Határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről
30565
461/2018. (X. 11.) KE határozat
Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről
30565

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.