A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394038. látogatója

Budapest

2018. augusztus 29.,

szerda


 

130. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelet
Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról
29362
29/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelet
Az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről
29372
11/2018. (VIII. 29.) ITM rendelet
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
29373
12/2018. (VIII. 29.) ITM rendelet
Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról
29378
7/2018. (VIII. 29.) PM rendelet
A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet módosításáról
29379

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.