A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393754. látogatója

Budapest

2018. július 18.,

szerda


 

113. szám


 

Ára: 420 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
128/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet
A felszámolás alatt álló SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló 32/2018. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról
26804
2/2018. (VII. 18.) ME rendelet
A miniszterelnök feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról
26806
2/2018. (VII. 18.) NVTNM rendelet
A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról
26807
1325/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
A nemzeti védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekért, valamint a haderő-modernizáció koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
26809
1326/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
A határ menti gazdaságfejlesztési programok 2019. évi folytatásáról
26809
1327/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében Dunaújvárosban megvalósuló Fabó Éva Uszoda beruházás támogatásáról
26810
1328/2018. (VII. 18.) Korm. határozat
Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
26811
95/2018. (VII. 18.) ME határozat
Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
26811

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.