A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8386979. látogatója

Budapest

2018. február 1.,

csütörtök


 

10. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2/2018. (II. 1.) Korm. rendelet
Az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók, valamint a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben dolgozók béremelésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
234
5/2018. (II. 1.) EMMI rendelet
Egyes szociális tárgyú és kapcsolódó miniszteri rendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő és egyéb tárgyú módosításáról
245
1004/2018. (II. 1.) Korm. határozat
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja érdekében a 2018. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról
247
1005/2018. (II. 1.) Korm. határozat
Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok és Összevont szakellátás jogcímek 2018. évi előirányzatainak megemeléséről, valamint a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak bérhelyzetének javításához kapcsolódó költségvetési forrás biztosításáról
249
1006/2018. (II. 1.) Korm. határozat
A Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kar békéscsabai telephelyű Gazdasági Campusának az egyházi fenntartásban működő Gál Ferenc Főiskolához történő csatlakozásáról
251

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.26.