A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2016. június 1.,

szerda


 

76. szám


 

Ára: 2940 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2016. évi LII. törvény
Az állami tisztviselőkről
5770
2016. évi LIII. törvény
A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények módosításáról
5786
2016. évi LIV. törvény
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról
5830
114/2016. (VI. 1.) Korm. rendelet
A Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Göd területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
5832
10/2016. (VI. 1.) EMMI rendelet
Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet módosításáról
5834

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.