A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8413170. látogatója

Budapest

2016. március 31.,

csütörtök


 

44. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
62/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
Az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
4113
63/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
A nemzeti szinten biztonságosnak nyilvánított származási országok és biztonságos harmadik országok meghatározásáról szóló 191/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
4115
64/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
Az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás szabályairól szóló 439/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
4116
65/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
4118
66/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet és a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról
4120
67/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
4121
68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról
4122
69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól
4124
70/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
A hulladékgazdálkodással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
4133
71/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
4136
72/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
4136
73/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
Az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
4139
21/2016. (III. 31.) FM rendelet
A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet, valamint a borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról szóló 4/2015. (II. 19.) FM rendelet módosításáról
4140
1155/2016. (III. 31.) Korm. határozat
Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről
4144
1156/2016. (III. 31.) Korm. határozat
A turizmussal kapcsolatos állami feladat- és intézményrendszer átalakításához szükséges intézkedésekről
4144

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.13.