A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2016. október 28.,

péntek


 

166. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
29/2016. (X. 28.) MvM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról
76158
71/2016. (X. 28.) FM rendelet
A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról
76160
19/2016. (X. 28.) AB határozat
A Kúria Kvk.IV.37.934/2016/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
76161
20/2016. (X. 28.) AB határozat
A Kúria Kvk.IV.37.935/2016/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
76173
404/2016. (X. 28.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
76185
405/2016. (X. 28.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
76185
406/2016. (X. 28.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
76186
407/2016. (X. 28.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
76186
408/2016. (X. 28.) KE határozat
Altábornagyi előléptetésről
76187
409/2016. (X. 28.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
76187
410/2016. (X. 28.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
76188
1593/2016. (X. 28.) Korm. határozat
A Cún-Szaporca holtág vízpótlása az Õs-Dráva Program keretében végrehajtott fejlesztés kapcsán szükséges többletforrások biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
76188

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.