A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2016. augusztus 24.,

szerda


 

125. szám


 

Ára: 6090 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet
A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról
13285
253/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a Türr István Képző és Kutató Intézet megszűnésével összefüggő módosításáról
13298
254/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet
A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok irányítását és lebonyolítását végrehajtó szervezet kijelöléséről szóló 271/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet módosításáról
13300
255/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet
A 2014-2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról
13301
20/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelet
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról
13302
21/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelet
Egyes miniszteri rendeleteknek a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet megszűnésével összefüggő módosításáról
13310
57/2016. (VIII. 24.) FM rendelet
A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet módosításáról
13312
301/2016. (VIII. 24.) KE határozat
Bírói kinevezésről
13323
1454/2016. (VIII. 24.) Korm. határozat
Az Európa Tanács Fejlesztési Bank Migrációs és Menekültügyi Alapjához történő magyar hozzájárulásról
13323
1455/2016. (VIII. 24.) Korm. határozat
A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról
13325
1456/2016. (VIII. 24.) Korm. határozat
A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának Magyarországon történő újraépítéséről
13325
1457/2016. (VIII. 24.) Korm. határozat
Magyarország Lendvai Főkonzulátusának új épületben történő elhelyezéséről
13326
1458/2016. (VIII. 24.) Korm. határozat
A Bocuse d'Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője jogcímcsoport megnevezésének módosításáról
13326
1459/2016. (VIII. 24.) Korm. határozat
A kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezeléséről szóló nemzeti programról
13327
1460/2016. (VIII. 24.) Korm. határozat
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 4. prioritásának keretében megvalósítani tervezett projektek tekintetében a kötelezettségvállalás feltételeiről és a Program éves fejlesztési keretének előkészítéséről
13327
1461/2016. (VIII. 24.) Korm. határozat
A folyamatban lévő kórházi beruházások többlettámogatásáról
13330
1462/2016. (VIII. 24.) Korm. határozat
Az "A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" című projekt támogatásának növeléséről és forrásszerkezetének módosításáról
13333
1463/2016. (VIII. 24.) Korm. határozat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
13335
1464/2016. (VIII. 24.) Korm. határozat
Az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
13436

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.