A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2016. július 29.,

péntek


 

113. szám


 

Ára: 4830 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet
Az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről
8856
226/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet
A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény hatálya alá tartozó haditechnikai eszközök és szolgáltatások részletes paramétereinek meghatározásáról
8859
227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet
Egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
8880
228/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet
Az állami szervek informatikai fejlesztéseinek koordinációjáról
8885
229/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet
A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet és a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról
8889
230/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet
A közlekedésbiztonsági szerv kijelöléséről, valamint a Közlekedésbiztonsági Szervezet jogutódlással való megszűnéséről
8890
231/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet
Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
8892
232/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet
A hatékony vízárpolitika kialakítása érdekében egyes vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
8893
233/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet
A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
8896
234/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet
Egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
8897
235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
8902
28/2016. (VII. 29.) MNB rendelet
A forint bevezetésének hetvenedik évfordulója alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról
8918
29/2016. (VII. 29.) MNB rendelet
A "Hetvenéves a forint" ezüst emlékérme kibocsátásáról
8919
30/2016. (VII. 29.) MNB rendelet
A "Hetvenéves a forint" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
8921
5/2016. (VII. 29.) KKM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 3/2015. (VII. 15.) KKM rendelet módosításáról
8924
Köf.5011/2016/4. számú határoz
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
8931
Köf.5017/2016/5. számú határoz
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
8934
268/2016. (VII. 29.) KE határozat
Államtitkári felmentésről
8939
1404/2016. (VII. 29.) Korm. határozat
A bürokratikus terhek további egyszerűsítésének intézkedési tervéről
8939
1405/2016. (VII. 29.) Korm. határozat
Az egységes elektronikus közműegyeztetés megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról
8940
1406/2016. (VII. 29.) Korm. határozat
Az állami tulajdonban álló elektronikus hírközlési szolgáltatók szélessávú hálózatépítési és fejlesztési projektekben való részvételéről
8940
1407/2016. (VII. 29.) Korm. határozat
A Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről
8941
1408/2016. (VII. 29.) Korm. határozat
A Millenáris Velodrom felújításával kapcsolatos feladatokról
8942
1409/2016. (VII. 29.) Korm. határozat
A Magyar Nemzeti Múzeum parkolási szükségleteivel kapcsolatos intézkedési tervről
8942
1410/2016. (VII. 29.) Korm. határozat
A nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről szóló 1432/2014. (VII. 31.) Korm. határozat módosításáról
8945
1411/2016. (VII. 29.) Korm. határozat
A magyarországi légimentés biztosításáról szóló 1607/2015. (IX. 8.) Korm. határozat módosításáról
8945
1412/2016. (VII. 29.) Korm. határozat
A természetjáró és kerékpáros turizmus, úthálózat és közlekedés fejlesztésével összefüggő kormányzati feladatokról szóló 1364/2011. (XI. 8.) Korm. határozat módosításáról
8946
1413/2016. (VII. 29.) Korm. határozat
Magyarország 10. Európai Fejlesztési Alapba (EDF) történő tagdíjfizetési kötelezettségének teljesítéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
8946
1414/2016. (VII. 29.) Korm. határozat
A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezetet érintő előirányzat-átcsoportosításról, továbbá az ezzel kapcsolatos egyéb feladatokról
8946
1415/2016. (VII. 29.) Korm. határozat
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben szükséges forrás biztosításáról
8949
1416/2016. (VII. 29.) Korm. határozat
A GINOP-3.4.1-15-2016-00227 azonosító számú ("Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése a TARR Kft. - Magyar Telekom Nyrt. konzorciumnál a Zalaegerszegi járásban" című) és a GINOP-3.4.1-15-2016-00234 azonosító számú ("Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése az MVM NET Zrt.-nél a Keszthelyi járásban" című) projektjavaslat támogatásához való hozzájárulásról
8951
1417/2016. (VII. 29.) Korm. határozat
A Budai Várban a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által tett, forgalomirányítással kapcsolatos intézkedésekhez történő kormányzati hozzájárulásról, illetve egyéb, nagy társadalmi jelentőségű fejlesztések támogatásáról
8953
1418/2016. (VII. 29.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében végrehajtandó fejlesztések megvalósításáról
8953
1419/2016. (VII. 29.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében tervezett székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása érdekében szükséges források biztosításáról
8954
1420/2016. (VII. 29.) Korm. határozat
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rozsályt és más településeket 2016 júniusában ért jégeső okozta károk enyhítéséről
8954
1421/2016. (VII. 29.) Korm. határozat
A Magyarország 10. Európai Fejlesztési Alapba (EDF) történő tagdíjfizetési kötelezettségének teljesítése érdekében a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezeten belüli átcsoportosításról
8955
1422/2016. (VII. 29.) Korm. határozat
A rövid- és középtávú közútfejlesztések megvalósításával összefüggő egyes Korm. határozatok módosításáról
8957
82/2016. (VII. 29.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Dunakiliti és Doborgaz (Dobrohošt') települések közötti gyalogos-kerékpáros Duna-híd, valamint a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
8973

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.