A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2016. július 15.,

péntek


 

105. szám


 

Ára: 2940 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
199/2016. (VII. 15.) Korm. rendelet
Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról
8159
27/2016. (VII. 15.) BM rendelet
A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról
8162
28/2016. (VII. 15.) BM rendelet
A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ és az utasadat szolgáltatója közötti kapcsolattartás, valamint az adatátadás módjának szabályozásáról
8166
29/2016. (VII. 15.) BM rendelet
Egyes miniszteri rendeleteknek a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosításával összefüggésben szükséges módosításáról
8167
15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelet
A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet és a finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosításáról
8180
47/2016. (VII. 15.) FM rendelet
A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet és a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról
8214
22/2016. (VII. 15.) NFM rendelet
Az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról
8223
247/2016. (VII. 15.) KE határozat
Bírói felmentésről
8224
248/2016. (VII. 15.) KE határozat
Bírói felmentésről
8224
249/2016. (VII. 15.) KE határozat
Bírói felmentésről
8224
250/2016. (VII. 15.) KE határozat
Bírói felmentésről
8225
251/2016. (VII. 15.) KE határozat
Bírói felmentésről
8225
252/2016. (VII. 15.) KE határozat
Bírói felmentésről
8225
253/2016. (VII. 15.) KE határozat
Bírói felmentésről
8226
254/2016. (VII. 15.) KE határozat
Bírói felmentésről
8226
255/2016. (VII. 15.) KE határozat
Bírói kinevezésről
8226
256/2016. (VII. 15.) KE határozat
Bírói kinevezésről
8227
257/2016. (VII. 15.) KE határozat
Bírói kinevezésről
8227
258/2016. (VII. 15.) KE határozat
Bírói kinevezésről
8227
259/2016. (VII. 15.) KE határozat
Bírói kinevezésről
8228
1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat
Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról
8228
77/2016. (VII. 15.) ME határozat
Az ENSZ XIV. Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciáján történő részvételről
8231

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.