A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2016. július 13.,

szerda


 

104. szám


 

Ára: 6405 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
183/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet
A kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről
8000
184/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet
Az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról
8007
185/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet
A titkosított kommunikációt biztosító alkalmazásszolgáltatók és a titkos információgyűjtésre feljogosított szervezetek együttműködésének rendjéről
8010
186/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő módosításáról
8012
187/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a belső kontrollrendszer és az integritásirányítási rendszer fejlesztésével összefüggő módosításáról
8016
188/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet
A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
8023
189/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet
A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról
8029
190/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
8034
191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet
Az egyes kormányrendeleteknek a gyermekek napközbeni ellátásának átalakításával összefüggő módosításáról
8034
192/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet
A közúti közlekedési hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
8045
193/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet
Egyes vasúti tárgyú kormányrendeletek módosításáról
8046
194/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet
Az országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról
8064
195/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet
A térségi, az elővárosi, a városi és a helyi működési engedély alapján, valamint a kisvasút és a múzeumvasút által végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről
8067
196/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet
A hulladékról szóló törvény módosításához kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról
8072
197/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet
A Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a Budapest II. kerület, Margit körút 85–87. szám alatti ingatlan bontásával és közpark létrehozásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 261/2013. (VII. 10.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
8074
198/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet
A Vasas Sport Club létesítményfejlesztési programjának megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
8077
25/2016. (VII. 13.) MNB rendelet
A „Zsigmond aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról
8080
26/2016. (VII. 13.) MNB rendelet
A szélfelirattal ellátott „Zsigmond aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról
8081
27/2016. (VII. 13.) MNB rendelet
A „Zsigmond aranyforintja” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
8083
46/2016. (VII. 13.) FM rendelet
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet, valamint a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról
8085
Köf.5016/2016/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
8101
1357/2016. (VII. 13.) Korm. határozat
A Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottságról
8104
1358/2016. (VII. 13.) Korm. határozat
A Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér és környezete felújításával kapcsolatos egyes intézkedésekről
8105
1359/2016. (VII. 13.) Korm. határozat
A Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat módosításáról
8106
1360/2016. (VII. 13.) Korm. határozat
A 2015. évi Milánói Világkiállításon való magyar részvétellel kapcsolatos összkormányzati feladatok végrehajtása koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1192/2015. (III. 31.) Korm. határozat módosításáról
8107
1361/2016. (VII. 13.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
8107
1362/2016. (VII. 13.) Korm. határozat
A Mura nemzeti programmal összefüggő feladatokról és azok finanszírozásáról
8109
1363/2016. (VII. 13.) Korm. határozat
Az egyes, a regionális operatív programok keretében finanszírozott projektek el nem számolható költségeinek Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet terhére történő finanszírozásáról
8118
1364/2016. (VII. 13.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a foglalkoztatási paktumok, a fenntartható közlekedésfejlesztés, valamint a gazdaságfejlesztést ösztönző közlekedésfejlesztés témájú felhívásokra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához való hozzájárulásról
8120
1365/2016. (VII. 13.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
8127
1366/2016. (VII. 13.) Korm. határozat
Egyes, a TOP-1.3.1-15 azonosító jelű („A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című) felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról
8129
1367/2016. (VII. 13.) Korm. határozat
A GINOP-2.3.2-15 azonosító számú („Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” című) pályázati felhívás első körös értékelési szakaszára beérkezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektek támogatásához való hozzájárulásról
8137
1368/2016. (VII. 13.) Korm. határozat
Egyes, a GINOP-2.2.1-15 azonosító jelű („Versenyképességi és kiválósági együttműködések” című) pályázati felhívás első körös értékelési szakaszára beérkezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához való hozzájárulásról
8141
1369/2016. (VII. 13.) Korm. határozat
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
8144
1370/2016. (VII. 13.) Korm. határozat
A 2014–2020 programozási időszak projektértékelési rendszere átalakításának alapelveiről és feladatairól szóló 1216/2016. (IV. 29.) Korm. határozat módosításáról
8155

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.