A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2015. november 30.,

hétfő


 

185. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
55/2015. (XI. 30.) EMMI rendelet
Egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
23016
68/2015. (XI. 30.) NFM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 28/2015. (VI. 3.) NFM rendelet módosításáról
23043
69/2015. (XI. 30.) NFM rendelet
A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról
23051
1857/2015. (XI. 30.) Korm. határozat
A Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások megvalósítása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
23052

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.