A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2014. február 6.,

csütörtök


 

15. szám


 

Ára: 2310 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
23/2014. (II. 6.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról
1945
24/2014. (II. 6.) Korm. rendelet
Az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
1951
1/2014. (II. 6.) NMHH rendelet
Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet és az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet módosításáról
1954
4/2014. (II. 6.) NGM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásánakszabályairól
1957
5/2014. (II. 6.) NFM rendelet
A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet módosításáról
1967
6/2014. (II. 6.) VM rendelet
A termésbecslésről
1969
7/2014. (II. 6.) VM rendelet
A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2014. évi igénybevételének feltételeiről
1971
8/2014. (II. 6.) VM rendelet
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladataival összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
1982
2/2014. (II. 6.) OGY határozat
A Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztásáról
1983
3/2014. (II. 6.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
1983
22/2014. (II. 6.) KE határozat
Bírói felmentésről
1984
23/2014. (II. 6.) KE határozat
Bírói felmentésről
1984
24/2014. (II. 6.) KE határozat
Bírói felmentésről
1985
25/2014. (II. 6.) KE határozat
Bírói felmentésről
1985
26/2014. (II. 6.) KE határozat
Bírói felmentésről
1985
27/2014. (II. 6.) KE határozat
Bírói felmentésről
1986
28/2014. (II. 6.) KE határozat
Bírói kinevezésről
1986
29/2014. (II. 6.) KE határozat
Bírói kinevezésről
1986
30/2014. (II. 6.) KE határozat
Bírói kinevezésről
1987
31/2014. (II. 6.) KE határozat
Bírói kinevezésről
1987
32/2014. (II. 6.) KE határozat
Bírói kinevezésről
1987
33/2014. (II. 6.) KE határozat
Bírói kinevezésről
1988
34/2014. (II. 6.) KE határozat
Bírói kinevezésről
1988
1034/2014. (II. 6.) Korm. határozat
A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj 2014. január havi fedezetének biztosítása érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
1988
1035/2014. (II. 6.) Korm. határozat
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala feladatellátásához kapcsolódóan a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
1990
1036/2014. (II. 6.) Korm. határozat
A KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú („A Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1992
1037/2014. (II. 6.) Korm. határozat
A KEOP-1.1.1/C/13-0007 azonosító számú („A hulladékkezelés eszközparkjának és informatikai rendszerének fejlesztése Pécsett” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
1994
1038/2014. (II. 6.) Korm. határozat
A KÖZOP-2.5.0-09-2010-0002 számú („A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek javítása előkészítése” című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
1996
1039/2014. (II. 6.) Korm. határozat
A KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 azonosító számú („Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése” című) kiemelt projekt műszaki tartalmának bővítéséről és az azzal kapcsolatos költségnövekmény jóváhagyásáról
1998
1040/2014. (II. 6.) Korm. határozat
A Várkert Bazár rekonstrukciójának véghatáridejéről és a beruházással összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról
2000
1041/2014. (II. 6.) Korm. határozat
A TÁMOP-3.1.2.B-13-2013-0001 azonosító számú („A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz- és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése” című) kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
2000
18/2014. (II. 6.) ME határozat
A Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről
2002

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.